Uddevalla Näringsliv Logotyp

Uddevalla Näringsliv Integritetspolicy

Vi på Uddevalla Näringsliv är engagerade i att skydda din personliga integritet. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar och hanterar dina personuppgifter. Uddevalla Näringsliv Service AB, organisationsnummer 556575-2705, är ansvarig för att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Vem omfattas av denna integritetspolicy?
Denna policy gäller för alla våra intressenter, inklusive anställda, kunder, deltagare i nätverk eller utbildningar, konsulter, samarbetspartners och besökare. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera en fysisk person. Det kan vara information såsom namn, adress, e-postadress, foto eller telefonnummer.

Varför samlar vi in personuppgifter?
Vårt huvudsakliga syfte med insamlingen av personuppgifter är att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder och medlemmar. Uddevalla Näringsliv är engagerat i påverkansarbete och samlar in personuppgifter om individer som är relevanta för de frågor vi driver. Som personuppgiftsansvarig är Uddevalla Näringsliv ansvarigt för att behandla dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur skyddar Uddevalla Näringsliv dina uppgifter?
Vi skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtkomstsystem krävs på alla datorer och telefoner som hanterar personuppgifter. Personuppgifter som finns på papper och i pärmar förvaras säkert i låsta skåp.

Så samlar vi in dina personuppgifter
Vi samlar in personuppgifter från våra medlemsföretag för att ge en god service inom ramen för medlemskapet i Uddevalla Näringsliv. Vi samlar också in personuppgifter om kunder till våra tjänster inom exempelvis nätverk och utbildningar. När du deltar i våra evenemang eller på annat sätt delar dina personuppgifter med oss, begär vi ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

De uppgifter vi behandlar kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du har lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Hur använder vi dina uppgifter?
Uddevalla Näringsliv har rätt att behandla de personuppgifter som behövs för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, alternativt om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Det kan också vara nödvändigt att behandla dina uppgifter enligt lag eller förordning.

Vi använder dina uppgifter för bland annat följande ändamål:
• För att ge dig god service
• För att ge dig relevant information och erbjudanden
• För att utveckla vår verksamhet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Uddevalla Näringsliv och de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Uddevalla Näringsliv. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag om det inte är nödvändigt enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Där dina personuppgifter kan publiceras:

• Uddevalla Näringslivs webbplats
• Bohusbiennalen.se
• Boiuddevalla.se
• Nyhetsbrev
• Sociala medier som Facebook, både öppna och slutna sidor

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras bara till tredje part (företag) om det krävs för att tillhandahålla en tjänst.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Lagringstiderna för dina personuppgifter varierar beroende på syftet med behandlingen och de rättsliga grunderna. Dina rättigheter inkluderar möjligheten att få information om de personuppgifter som vi har om dig, att begära rättelse av felaktiga uppgifter samt att få dina uppgifter raderade om de inte längre behövs för det ursprungliga syftet, om de har behandlats på ett felaktigt sätt eller om du återkallar ditt samtycke.

Cookies
Uddevalla Näringslivs webbplats använder så kallade cookies, små textfiler, för att underlätta din användarupplevelse. Cookies används huvudsakligen för att samla in statistik och förbättra användarupplevelsen. Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Genom Google Analytics använder vi också cookies för remarketing, vilket möjliggör riktad annonsering baserad på din användaraktivitet på vår webbplats.

Vill du veta mer?
Om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter enligt ovan, är du välkommen att kontakta Uddevalla Näringsliv på info@uddevallanaringsliv.se.

Kontakta oss

Du kan också kontakta oss via vårt formulär med frågor och funderingar som rör ditt medlemskap, våra aktiviteter/evenemang eller andra frågor.
Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Uddevalla Näringsliv Logotyp

Bli en del av Uddevalla Näringsliv och ta del av inspiration, kunskap, nätverk och förmåner för att stärka ditt företags närvaro och framgång i det lokala näringslivet.

Uddevalla Näringsliv är en opolitisk ideell medlemsorganisation som strävar efter att vara en positiv kraft som påverkar, utmanar och samarbetar för att främja ett attraktivt näringslivsklimat i Uddevalla.

Uddevalla Näringslivs Service AB Org.nr:556575-2705
Uddevalla Näringsliv Ideellförening Org.nr: 865501-0877

Copyright © Uddevalla Näringsliv

Rulla till toppen